Mokah and Knowah Johnson, President and Vice President of Athens Anti-Discrimination Movement held a Town Hall meeting in the Appleton Auditorium of the Athens-Clarke County Library, following the events in Charlottesville, to discuss whether or not Athens’ monument should be removed. The video includes Milton Leathers’ reading of his grandfather Andrew Erwin Cobb’s speech before the 1924 Democratic National Convention.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.