Smoking, the use of any smoking device, and use of any tobacco product are all prohibited on Athens Regional Library System grounds and in all ARLS library buildings and vehicles. Making, carrying, or smoking any kind of lighted pipes, cigars, cigarettes, or lighted, electronic, or any other types of smoking devices are all prohibited. Any and all uses of smokeless tobacco are prohibited in or on library property.

This policy was approved by the Athens Regional Library Board on 7/18/2013.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.