Poetry Reading and Reception with Poets of Winterville on Thursday, April 20

winterville library poetry month

April is National Poetry Month. Reception begins at Winterville Library at 5:30 p.m. View the poetry we have on display and stay for the reading that begins at 6 p.m.

We are thrilled to have poetry by Jack Eisenman, Eleanor Pennington, Clela Reed, Rebecca Baggett, Lee Ann Pingel and more.

 

 

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.