Paintings by Laura Floyd at Winterville Library

Winterville Library is honored to display beautiful acrylics by artist Laura Floyd in our Front Room Gallery.  The art will be on display through the artist’s reception on September 16, 2023.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.