Trạm thí nghiệm 1080 Rd
Watkinsville GA 30677
706-769-3950
Vị trí Giờ

Nhận được hướng dẫn

Upcoming Events Icon
sự kiện sắp tới

Latest News Icon
Tin mới nhất

Photo of typewriter with crumpled paper beside it. On left, logo for Lavonia-Carnegie Library and text reads "Writers Group. Tuesdays, 3:30 to 5:30p" Lavonia Writers Group

Lavonia-Carnegie Library invites writers of all skill levels to come together and write!

Each Tuesday afternoon, from 3:30pm to 5:30pm, the thêm >

Pop-Up Trail Talk Pop-Up Trail Talk with Story Stroll

Join the ACC Library and Leisure Services staff for a joint Pop-Up Trail Talk event on Friday, October 13th, 2023, thêm >

New Fiction Icon
tiểu thuyết mới

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.