All libraries in the regional system will be closed on these dates. For branch-specific hours, please visit the branch locations page.

Dec 24-26, 2023 – Christmas Holidays
Jan 1, 2024 – New Year’s Day
Jan 15, 2024 – Dr. Martin Luther King, Jr. Birthday
Feb 19, 2024 – President’s Day
Mar 31, 2024 – Easter Sunday
May 27, 2024 – Memorial Day
Jun 19, 2024 – Juneteenth Observance
Jul 4, 2024 – Independence Day
Sep 2, 2024 – Labor Day
Nov 20, 2024 – Staff Development Day
Nov 27, 2024 close at 6:00 pm – Thanksgiving Eve
Nov 28, 2024 – Thanksgiving Day
Dec 24-26, 2024 – Christmas Holidays
Dec 31, 2024 close at 6:00 pm – New Year’s Eve
Jan 1, 2025 – New Year’s Day

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.