Free COVID tests

woman with bandaid after vaccineAll branches of the Athens Regional Library System have a limited supply of free COVID-19 tests. Patrons can stop by a Circulation Desk and request the tests. Tests are limited to 2 per household.

On Thursday, Sept. 28, the Northeast Georgia Health District will be in the Athens-Clarke County Library offering free COVID-19 vaccines. The clinic will be in the lobby from 9 a.m. until 2 p.m. This service is free and no appointment is necessary.

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.