Archive for the ‘Winterville Library’ Category

winterville library teen makers market Teen Makers Market at Winterville Library on April 15

Winterville Library presents a Teen Makers Market on Saturday, April 15! The market goes from 11 a.m. until 3 p.m. thêm >

winterville library poetry month Poetry Reading and Reception with Poets of Winterville on Thursday, April 20

April is National Poetry Month. Reception begins at Winterville Library at 5:30 p.m. View the poetry we have on display thêm >

sam deal day Story Time with Miss Sam

Story Time at Winterville Library meets every Wednesday morning at 10:30 a.m.

Each week Miss Sam presents a fun craft, stories, songs thêm >

book stack with glasses Two Book Club Opportunities!

Starting January 2023, Winterville Library offers two different Book Clubs to attend.  The new Daytime Book Club meets the second thêm >

Winterville Library sign with dog Chào mừng đến với Thư viện Winterville

Winterville, Georgia là đô thị duy nhất nằm hoàn toàn trong Hạt Athens-Clarke. Được thành lập vào năm 1904, Winterville bắt đầu là một thị trấn đường sắt, thêm >

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.