Archive for the ‘Madison County Library’ Category

Woman sitting in library flipping pages of a book. Explore Local History at the Madison County Library

Have you ever been curious about the history of Madison County and your family’s place in it? The library is thêm >

arls hearing loop logo Athens Regional Library System Announces Assistive Hearing Technology in Meeting Rooms

Athens Regional Library System now offers assistive hearing technology with Listen EVERYWHERE hearing loops in select locations.

thêm >

Librarian handing a patron a Chromebook and smiling Chromebooks Available to Borrow

Need a laptop for work or school? Check one out from the library! Thanks to a grant from the thêm >

Meet the Staff: Kerry Cavanaugh

Kerry Cavanaugh retired from being an elementary school teacher in Athens-Clarke County. Kerry is a “Yankee”, originally from New York thêm >

Hannah holding a book Làm quen với nhân viên thư viện: Hannah Wolff

Cô Hannah là Chuyên gia Trẻ em tại Thư viện Quận Madison. Cô ấy đã làm việc trong thư viện được gần 9 năm rồi, thêm >

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.