Archive for the ‘Madison County Library’ Category

Meet the Staff: Kerry Cavanaugh

Kerry Cavanaugh retired from being an elementary school teacher in Athens-Clarke County. Kerry is a “Yankee”, originally from New York thêm >

Hannah holding a book Làm quen với nhân viên thư viện: Hannah Wolff

Cô Hannah là Chuyên gia Trẻ em tại Thư viện Quận Madison. Cô ấy đã làm việc trong thư viện được gần 9 năm rồi, thêm >

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.