Archive for the ‘Lay Park Resource Center’ Category

Text: Pop-Up Trail Talk in brown Text: Crafts to go and Story Stroll in green rectangles Text: Where? Dudley Park- Flower Amphitheater in black Pop-Up Trail Talk with Story Stroll

Join the ACC Library and Leisure Services staff for a joint Pop-Up Trail Talk event on Friday, October 13th, 2023, thêm >

August is National Read a Romance Novel Month

Did you know that August is National Read a Romance Novel Month? Neither did Miss Erika! Head to your local thêm >

Librarian handing a patron a Chromebook and smiling Chromebooks Available to Borrow

Need a laptop for work or school? Check one out from the library! Thanks to a grant from the thêm >

A beach scene with Hello Summer graphic Summer Reading Has Begun at Lay Park Resource Center!

Summer reading has begun at the Lay Park Community Center! For the months of June and thêm >

Spooky Party at Lay Park Spooky Party at Lay Park Resource Center

After School Party at Lay Park

This week the library is hosting a Wednesday Addams themed party thêm >

puppets Trường học đã hoạt động trở lại tại Lay Park

Trường là trở lại trong phiên giao dịch! Điều đó có nghĩa là những đứa trẻ sau giờ học đã trở lại bên trong Trung tâm Cộng đồng Lay Park. Trẻ em có thể sử dụng thêm >

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.