Archive for the ‘Lavonia-Carnegie Library’ Category

lavonia library meeting grounds logo “YA Meeting Grounds” Lavonia Teen Programs

Lavonia-Carnegie has added a new line-up of weekly Teen and Young Adult programs under the banner of “YA Meeting Grounds.” thêm >

chick-fil-a storytime Chick-Fil-A Celebrates ‘Read Across America Week’ with Storytimes

Chick-Fil-A is going to be doing two special storytime events at both the Royston Public Library and the Lavonia-Carnegie Library thêm >

runner silhouette on colors Friends of Lavonia Library–Carnegie Color Crawl

On April 1, 2023, the Friends of the Lavonia Library will host its 1st Annual Color Crawl! This color run thêm >

Storytime illustration Giờ kể chuyện mới tại Lavonia-Carnegie!

Thứ Tư hàng tuần, chúng tôi tổ chức Storytime cho trẻ em từ 0-6 tuổi. Tuy nhiên, nó hiện đang được tổ chức vào một thời điểm mới; 11:00 thêm >

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.