Archive for the ‘Aaron Heard Resource Center’ Category

Pop-Up Trail Talk Pop-Up Trail Talk with Story Stroll

Join the ACC Library and Leisure Services staff for a joint Pop-Up Trail Talk event on Friday, October 13th, 2023, thêm >

August is National Read a Romance Novel Month

Did you know that August is National Read a Romance Novel Month? Neither did Miss Erika! Head to your local thêm >

2023: Storytimes at Heard Resource Center are Back!

Fall/Winter 2023

Join Miss Erika weekly, Mondays and Thursdays, from 10 am-11 am on the third floor of the Aaron Heard thêm >

Librarian handing a patron a Chromebook and smiling Chromebooks Available to Borrow

Need a laptop for work or school? Check one out from the library! Thanks to a grant from the thêm >

Colorful jungle plants with the title Hello Summer! Summer Reading Has Begun at Heard Park!

Every June and July Heard Park Community Center hosts weekly summer camps! Throughout the week campers visit the library to thêm >

It's Party Time at Heard Resource Center graphic Storytime Parties at Heard Resource Center

It’s party time at Heard Resource Center!

Before we take a storytime break for summer at the Heard Resource thêm >

book madness bracket Book Madness After School!

 

Inspired by the annual March Madness basketball brackets, Aaron Heard Resource Center’s after school kids have been voting to determine thêm >

abc storytime ABC Storytime Has Begun!

ABC..123…Storytime with Miss Erika has started! Explore the alphabet with Miss Erika and her puppet friends! Listen to stories and thêm >

Chocolate Factory lollipop Dự án Nhà máy Sôcôla tại Aaron Heard

Trường là trở lại trong phiên giao dịch! Điều đó có nghĩa là những đứa trẻ sau giờ học đã trở lại bên trong Trung tâm Cộng đồng Aaron Heard. Tháng 8 này thêm >

hỗ trợ chúng tôi

Bạn có muốn trở thành một phần trong việc làm cho thư viện của bạn trở nên tốt hơn không? Có nhiều cách bạn có thể giúp đỡ, từ tình nguyện dành thời gian của bạn để tham gia Những người bạn của Thư viện để đóng góp tài chính.