Two Book Club Opportunities!

book stack with glassesStarting January 2023, Winterville Library offers two different Book Clubs to attend.  The new Daytime Book Club meets the second Wednesday of each month at 12:30 p.m.

Evening Book Club continues to meet the last Thursday of each month at 6 p.m.   All are welcome!

For more information call or email the library at 706.742.7735 or winterville@athenslibrary.org

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.