Visions from the Outside event flyer

Sunday, October 9, 2022, 3:00pm – 5:00pm
Auditorium

The Saucers Will Keep Their Secrets – UFOs as Cosmic Art. Talk will feature artists Tex Crawford and David Metcalf with UFO author and expert Greg Bishop, host of Radio Misterioso and author of Project Beta, A is for Adamski, and It Defies Language!. Reception 3-5 for gallery show Visions From The Outside, which opened in the Bogue Gallery Oct 2.

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.