Listening in the Dark rises once again from the grave to celebrate its fifth birthday at Athens-Clarke County Library. Librarians and special guests will curdle your blood with original and traditional horror stories: Bogart Librarian Donna Butler will freeze you to the bone, Athens-Clarke County Library volunteer Coordinator Eddie Whitlock will read an original short story, retired librarian Jacqueline Elsner will have you on the edge of your seat, and actor and library friend Kelly McGlaun Fields makes chill bumps come up.

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.