Magtanong sa isang Librarian

Call the Reference Department at the Athens-Clarke County Library

The Reference Department (706-613-3650 x356) is available:

  • Monday – Thursday from 9:00 a.m. – 9:00 p.m
  • Friday – Saturday from 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
  • Sunday from 2:00 – 6:00 p.m.

Email the Reference Department at the Athens-Clarke County Library

Please fill out the following form to send an email to the Reference Department. You will be contacted within two business days.


Please click this link if you can’t see the form: Magtanong sa isang Librarian.

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.