Smoking, the use of any smoking device, and use of any tobacco product are all prohibited on Athens Regional Library System grounds and in all ARLS library buildings and vehicles. Making, carrying, or smoking any kind of lighted pipes, cigars, cigarettes, or lighted, electronic, or any other types of smoking devices are all prohibited. Any and all uses of smokeless tobacco are prohibited in or on library property.

This policy was approved by the Athens Regional Library Board on 7/18/2013.

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.