The Franklin County Libraries do not accept artwork or other decorative items for permanent display at this time. The only artwork accepted is for temporary exhibit in displays.

7/14/2014 – Franklin County Libraries Board of Trustees

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.