1. Checks will normally be processed for signing on the 15th and 30th of each month. No check may be issued without an approved invoice or authorization form.
  2. All invoices are approved by the Library Director.
  3. Payroll and vendor checks are signed by an authorized Library Board Member or the Library Director. The Director may sign checks up to the authorized limit of $2500 in the normal course of business.

There is a $10 charge for all returned checks.

10/16/97

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.