Meet a Worm (and Have Gardening Fun, Too!)

garden plants It’s Spring and programs are blooming at the Bogart Library. Join us for our semi-annual Seed Swap & Garden Fun, Saturday, April 29th, from 11 am – 1:30 pm. Meet other gardeners, swap seeds, plants and gardening stories. Families, we’ll have children’s garden crafts and activities, too! And, yes! We’ll have worm learning fun.
Spring Readers, drop into Chapter Chat for an adventure with Mr. Lemoncello’s Library, Thursday, April 27th at 4:30 pm. Chapter Chat is fun for midgrade readers, ages 8-13, any time of the year, but this book promises to be especially mysterious. Rain? Shine? Any weather? There’s always something exciting happening at the Bogart Library.

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.