Insect Zoo & Gardening Fun, Too!

insect in handDrop by the Bogart Library for hands-on insect and gardening fun, Saturday, April 29th from 11 am – 1:30 pm. Participate in our semi-annual Seed & Plant Swap. Make simple crafts for your garden or yard. Meet fascinating insects face to face with the UGA Insect Zoo. So much learning fun!

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.