All libraries in the regional system will be closed on these dates. For branch-specific hours, please visit the branch locations page.

Jan 1-2, 2023 – New Year’s Day
Jan 16, 2023 – Martin Luther King, Jr. Day
Apr 9, 2023 – Easter Sunday
May 29, 2023 – Memorial Day
Jun 19, 2023 – Juneteenth
July 4, 2023 – Independence Day
Sep 4, 2023 – Labor Day
Nov 15, 2023 – Staff Development Day
Nov 22, 2023 – Close at 6PM
Nov 23, 2023 – Thanksgiving Day
Dec 24-26, 2023 – Christmas Holidays
Jan 1, 2024 – New Year’s Day

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.