Chick-Fil-A Celebrates ‘Read Across America Week’ with Storytimes

Chick-Fil-A celebrates 'Read Across America' week with stops to the Royston Public Library and the Lavonia-Carnegie Library

Chick-Fil-A is going to be doing two special storytime events at both the Royston Public Library and the Lavonia-Carnegie Library in celebration of ‘Read Across America’ week!

Baby Cow, Chick-Fil-A’s mascot, will be stopping by both libraries with stories and goodies! Their first stop will be on Thursday, March 2 at 11:00 A.M. at the Royston Library, and then they will visit Lavonia-Carnegie on Friday, March 3 at 4:00 P.M. so be sure to come by and be a part of the festivities!

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.