Archive for the ‘Oglethorpe County Library’ Category

Oglethorpe County Library’s 2023 Summer Reading Program

It’s summer reading time! Oglethorpe County Library offers creative, fun, and free ways to build a love for reading for higit pa >

Photo of tennis racket and tennis ball laying on grass. Text overlaid "Tennis Story Time, Wednesday, May 10th, 10:30am" and logos for Oglethorpe County Library and Clarke Oconee Tennis Association. Tennis Story Time with COTA

This May, the Oglethorpe County Library is celebrating National Tennis Month with a special tennis-themed Story Time in partnership with higit pa >

Teenager wearing VR headset holding out hand. Above them is the text "Teen Tech Week." Teen Tech Week 2023

During Teen Tech Week 2023, the Oglethorpe County Library will dive into some of the tech resources available for teens higit pa >

Person helping with the microfilm reader Ang bagong microfilm reader ay nagbibigay ng higit na access sa lokal na kasaysayan

Ang mga residente at mananaliksik ng kasaysayan ng Oglethorpe County ay may higit na access sa mga lokal na materyales sa kasaysayan gamit ang bagong microfilm ng library higit pa >

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.