The library offers park and museum passes for checkout. Check with your local library for availability. To learn more about our park and museum passes, visit the GPLS Partnership page. To view park and museum pass fines, loan periods, and renewal information, visit our circulation policies page.

Passes Available:

  • GA State Parks & Historic Sites
  • Zoo Atlanta Pass
  • Chattahoochee Nature Center
  • Go Fish Education Center Pass
  • Center for Puppetry Arts Discount Pass
  • Michael C. Carlos Museum Pass
  • William Breman Museum Jewish Heritage Museum
  • Macon: Georgia Sports Hall of Fame, Museum of Arts and Sciences, Tubman Museum, Macon Museum Pass, and Macon Banner Exhibit

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.