Big Truck Day at Winterville Library!

Winterville Library invites you to our first ever Big Truck Day!  Expect to see a trash truck, a fire truck, and a recycle truck.  We hope to have a few more as well. The date is Saturday, September 30, 2023 at 11:00 a.m.  See you then!

Suportahan Kami

Gusto mo bang maging bahagi ng pagpapaganda ng iyong library? Maraming paraan na makakatulong ka, mula sa pagboboluntaryo ng iyong oras hanggang sa pagsali sa Friends of the Library hanggang sa pagbibigay ng pinansiyal na kontribusyon.