Testimonios – Historias de éxito sobre el aprendizaje de Inglés


José Durán

Hola, mi nombre es José Durán, soy de Mexico y on brighto en Athens por 3 años. Los programas de ESL pl Ateny han sido muyważne para mí pues mi han ayudado mucho. Las clases de inglés en la biblioteca de la comunidad de Pinewood y en Redeemer Presbyterian Church, me ayudaron a aprender más inglés, hacer nuevos amigos, tener mejores oportunidades de empleo; y ahora estoy estudiando para aprobar mi exámen de ciudadania y poder convertirme en ciudadano de los Estados Unidos. Creo que los programas de ESL son una de las cosas más valides para la comunidad inmigrante, para aprender el lenguaje, aprender la culture americana, historia y comunidad, todo esto es muy valide. Siempre estoy muy agradecido por estos programas en Athens!

Witam, nazywam się Jose Antonio Duran Ruiz, pochodzę z Meksyku i mieszkam w Atenach od 3 lat. Programy ESL w Atenach były dla mnie bardzo ważne i bardzo mi pomogły. Zajęcia w bibliotece Pinewoods Neighborhood iw Redeemer Presbyterian Church pomogły mi lepiej nauczyć się angielskiego, poznać nowych przyjaciół, mieć lepsze możliwości pracy, a teraz uczę się, aby zdać egzamin na obywatelstwo, aby zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych. Myślę, że programy ESL są jedną z najważniejszych rzeczy dla imigrantów w naszej społeczności. Aby nauczyć się języka, poznać amerykańską kulturę, historię, społeczność – to wszystko jest bardzo ważne. I zawsze jestem bardzo wdzięczna za te programy w Atenach!


Teresę Alvarez

Hola: Mój nombre es Teresa Alvarez. Yo estoy estudiando inglés. Quiero mencionar que tengo una excelente maestra la cual me está ayudando a desenvolverme con este idioma que es un poco complicado. Recuerden que con paciencia y mucha perseverancia se logran las cosas. Odzyskaj nowy tekst: SI SE PUEDE!!!!!!!!! Necesitamos aprender éste idioma para poder ayudar a nuestros hijos y para cualquier problema que ellos lleguen a tener; o simplemente para superarnos.

Debemos aprovechar lo que el gobierno nos ofrece para salir adelante; es gratis, así que no tenemos pretextos. A estudiar se ha dicho! Les dejo con un fuerte abrazo (SI SE PUEDE)

Witam, nazywam się Teresa Alvarez. Uczę się angielskiego. Chcę wspomnieć, że mam świetnego nauczyciela, który pomaga mi radzić sobie z tym nieco skomplikowanym językiem. Pamiętajcie, że cierpliwością i wytrwałością można wiele osiągnąć. Zapamiętaj nasze motto TAK WE MOŻEMY!!!!!!!!! Musimy nauczyć się tego języka, aby pomóc naszym dzieciom w każdym problemie, jaki mogą mieć lub po prostu poprawić siebie.

Powinniśmy uczestniczyć w programach oferowanych przez rząd, które są dostępne dla wszystkich Latynosów, aby odnieść sukces; są wolni, więc nie mamy wymówek. Ucz się, dość powiedziane! Zostawiam ci duży uścisk (TAK, MOŻEMY).


Maria Rogel

Hola: Mi nombre es María Rogel. Les quiero hablar de como les beneficia el poder aprender hablar inglés. Mucha gente dirá „ah pues, yo sólo hablo español y si quieren entederme que aprendan ellos”. Pero no se dan cuenta de lo mal que es no sabre hablarlo o entenderlo ya que se utiliza en todas partes como el doctor, la tienda, la escuela itp.

En lo personal me siento una persona realizada cuando hago mis cosas sin ayuda de nadie. Yo se que dirán: „ok, alguien me ayudará”. Pero es muy feo que te digan no puedo, no tengo tiempo, ustedes saben, no todos están a dispocisión de nosotros.

Otro punto muy valide es el ejemplo que uno les da a nuestros hijos. Saben que ellos son el reflejo de nosotros mismos. Aprendan inglés y van a ver que muchas puertas se abren.

Cześć: Nazywam się María Rogel. Chcę porozmawiać o korzyściach płynących z nauki mówienia po angielsku. Wiele osób mówi „no cóż, mówię tylko po hiszpańsku i jeśli chcesz mnie zrozumieć, naucz się mojego języka”. Ale nie zdają sobie sprawy jak źle nie jest w stanie mówić ani rozumieć, ponieważ angielski jest używany wszędzie u lekarza, sklepu, szkoły itp.

Osobiście jestem osobą spełnioną, gdy robię swoje bez pomocy. Możesz powiedzieć: „Ok, niech ktoś mi pomoże”. Ale to brzydkie, gdy ludzie nie mają czasu, aby ci pomóc, wiesz, nie wszyscy są dostępni, gdy potrzebujesz tłumaczenia.

Innym ważnym punktem jest przykład, jaki dajemy naszym dzieciom. Wiesz, że są odbiciem nas samych. Ucz się angielskiego, a zobaczysz, że otworzy się wiele drzwi.


Laura Miranda

Cuando yo llegué a los Estados Unidos, no podía hablar casi nada de ingles. Despues me enteré del programa de Even Star en el que ofrecían las clases de inglés con el cuidado de niños, lo cual estaba perfecto, porque no sólo te enseñaban inglés si no que también te daban clases de como ser mejores padres. Despues de dos años de estudios recibí mi reconocimiento por parte del programa, y no saben cuanto me ha ayudado a traves de estos años con la escuela de mis hijos, en el trabajo y muchas cosas más, como poder estudiar para tener el GED. Ahora me da mucho gusto poder ayudar a las personas sirviendo como voluntaria para traducir en las conferencias de las escuelas y muchos otros lugares.

No esperen más y ustedes también tomen la desición de aprender inglés y van a ver todas las oportunidades que se les pueden presentar con el conocimiento del idioma de éste país.

Kiedy przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, nie umiałem mówić po angielsku. Wtedy usłyszałam o programie Even Start, który oferował zajęcia z języka angielskiego z opieką nad dziećmi, co było idealne, ponieważ program nie tylko uczył angielskiego, ale także dawał lekcje, jak być lepszymi rodzicami. Po dwóch latach studiów otrzymałem świadectwo ukończenia programu. Nie masz pojęcia, jak bardzo pomogło mi to przez te lata w szkole moich dzieci, w pracy i wielu innych rzeczach, takich jak możliwość podjęcia studiów GED. Teraz bardzo się cieszę, że mogę pomagać ludziom pracującym jako wolontariusz w tłumaczeniu na konferencjach szkolnych iw wielu innych miejscach.

Nie czekaj dłużej! Śmiało, podejmij decyzję o nauce angielskiego! Zobaczysz wszystkie możliwości, jakie będziesz mieć ze znajomością języka tego kraju.


**UWAGA: Zajęcia nie są już dostępne w ramach programu Even Start, ale istnieje wiele programów obsługujących studentów ESL. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem athensliteracy.org aby uzyskać pełną listę dostawców klas ESL.

Wesprzyj nas

Czy chcesz być częścią ulepszania swojej biblioteki? Możesz pomóc na wiele sposobów, od wolontariatu, przez dołączenie do Przyjaciół Biblioteki, po wsparcie finansowe.